I valet & kvalet.

Använd slumpgeneratorn om du är osäker på vilket parti du vill rösta på i EU-valet, men vet att du vill rösta mot Sverigedemokraterna.

Slumpa bort din röst!

Med slumpgeneratorn minskar du SD:s inflytande och och markerar samtidigt ditt missnöje mot de övriga partierna som inte tydliggjort sin politik och därför inte förtjänar din röst.

slumpmachinen

I förra EU-valet röstade bara 46%

En katastrofalt låg siffra, som kan spåras till olika typer av missnöje. EU-valet upplevs som både byråkratiskt och luddigt och riksdagspartierna har helt misslyckats med att profilera sina kandidater och vilka frågor de driver.

Att inte rösta alls får konse­kvenser.

Det låga valdeltagandet kan gagna Sverigedemokraterna. Teoretiskt sett ger det dem större chans att få mandat i EU om de lyckas få sina anhängare att gå och rösta.

Därför räcker det inte att låta bli att rösta.

Det duger heller inte att rösta blankt, för blankrösterna påverkar inte mandatfördelningen. Det är med andra ord superviktigt att rösta även om du inte har en självklar kandidat, så att vi inte skickar ett gäng rasister till Bryssel!